ازنا

اگر بگوییم ازنا در بین سنگ ها مثل الماس در بین جواهرات است بیراه نگفته ایم

کیفیت ، زیبایی و اصالت را داشته و مصداق بارز این شعر است “آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری “

بیش از پنجاه سال است که بهره برداری از معادن ازنا شروع شده و نام آن ها با نام مرحوم ارباب قنبر رحیمی که کاشف این سنگ بوده گره خورده است .

زمینه این سنگ طوسی روشن است که به معدن آن گاهی به سمت تیره شدن پیش می رود و گاه روشن تر می شود کم پیش می آید که سنگ ازنا بدون هاله یا شال های خاکستری رنگ باشد و این ویژگی قابلیت قرینه سازی را در این سنگ فراهم می سازد

برخلاف سنگ چینی الیگودرز در سنگ ازنا از خطوط زرد خبری نیست.

ازنا در بین سنگ های چینی و مرمریت کمترین میزان نفوذپذیری آب را داشته و این مزیت باعث می شود که هیچ گونه واکنشی در مقابل عناصر دیگر از خود نشان ندهد و بعد از بیست سال که از نصب در کف ساختمان شما بگذرد همان سلامت و تازگی روز اول را شاهد باشید .

دقت شود که سنگ ازنا برای نمای بیرونی ساختمان و برای داخل سنگی ایده آل محسوب می شود.

Call Now Button